Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Polski adwokat w Hasselt w Belgii

Od wielu lat specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej Polakom znajdującym się w belgijskim mieście Hasselt. Zakres moich usług dotyczy klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Prowadzę praktykę prawną w zakresie wielu dziedzin. Moim zadaniem jest nie tylko rzetelne reprezentowanie interesów klienta, ale również nawiązanie odpowiedniej relacji, która umożliwi rzetelnie przygotować się do procesu, rozwiązania problemu. Uważam, że niezależnie od odległości pomoc prawna przysługuje każdemu rodakowi.

Staram się najskuteczniej pomagać Polakom w Hasselt przy sprawach dotyczących: 

  • prawa spadkowego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa rodzinnego, 
  • windykacji należności,
  • prawa gospodarczego i handlowego,
  • prawa administracyjnego.

Serdecznie zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną i mailową – do każdej problematyki podchodzę z ogromnymi pokładami profesjonalizmu z zachowaniem tajemnicy adwokackiej. Zapraszam wszystkich Polaków zamieszkujących w Belgii

Prawo spadkowe

Świadczę kompleksowe doradztwo Polakom zamieszkującym Belgię w zakresie prawa spadkowego, na które składają się sprawy dotyczące stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku, kwestie zachowku lub obalenie testamentu. 

Prawo cywilne

W przypadku prawa cywilnego moja oferta dotyczy przede wszystkim spraw obejmujących problematykę naruszenia dóbr osobistych, zasiedzenia, zniesienie współwłasności, odszkodowanie. Serdecznie zapraszam na konsultacje z polskim adwokatem w Hasselt. 

Prawo karne

Jako polski adwokat w Belgii pomagam również w bronieniu interesów oskarżonego jak i poszkodowanego w sprawach dotyczących wykroczeń, zawieszenia wykonania kary. Reprezentuję klientów przed organami ścigania i w trakcie postępowań karnych. 

Prawo rodzinne

Oferta polskiego prawnika w Belgii dotyczy również spraw z zakresu prawa rodzinnego. Proponuję doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących: pozbawienia i przyznania władzy rodzicielskiej, rozwodów, regulacji alimentów, separacji, ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa. 

Belgia

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska