Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Polski adwokat w Hasselt w Belgii

Od wielu lat specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej Polakom znajdującym się w belgijskim mieście Hasselt. Zakres moich usług dotyczy klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Prowadzę praktykę prawną w zakresie wielu dziedzin. Moim zadaniem jest nie tylko rzetelne reprezentowanie interesów klienta, ale również nawiązanie odpowiedniej relacji, która umożliwi rzetelnie przygotować się do procesu, rozwiązania problemu. Uważam, że niezależnie od odległości pomoc prawna przysługuje każdemu rodakowi.

Staram się najskuteczniej pomagać Polakom w Hasselt przy sprawach dotyczących: 

 • prawa spadkowego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa rodzinnego, 
 • windykacji należności,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa administracyjnego.

Serdecznie zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną i mailową – do każdej problematyki podchodzę z ogromnymi pokładami profesjonalizmu z zachowaniem tajemnicy adwokackiej. Zapraszam wszystkich Polaków zamieszkujących w Belgii

Prawo spadkowe

Świadczę kompleksowe doradztwo Polakom zamieszkującym Belgię w zakresie prawa spadkowego, na które składają się sprawy dotyczące stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku, kwestie zachowku lub obalenie testamentu. 

Prawo cywilne

W przypadku prawa cywilnego moja oferta dotyczy przede wszystkim spraw obejmujących problematykę naruszenia dóbr osobistych, zasiedzenia, zniesienie współwłasności, odszkodowanie. Serdecznie zapraszam na konsultacje z polskim adwokatem w Hasselt. 

Prawo karne

Jako polski adwokat w Belgii pomagam również w bronieniu interesów oskarżonego jak i poszkodowanego w sprawach dotyczących wykroczeń, zawieszenia wykonania kary. Reprezentuję klientów przed organami ścigania i w trakcie postępowań karnych. 

Prawo rodzinne

Oferta polskiego prawnika w Belgii dotyczy również spraw z zakresu prawa rodzinnego. Proponuję doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących: pozbawienia i przyznania władzy rodzicielskiej, rozwodów, regulacji alimentów, separacji, ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa. 

Belgia

Polski adwokat w Holandii

Zapewniam kompleksową pomoc mieszkającym w Holandii Polakom, którzy zmagają się z problemami o podłożu prawnym. Dokładnie analizuję problem danej osoby, opracowuję optymalne rozwiązania, wyjaśniam wszelkie wątpliwości. Specjalizuję się w takich dziedzinach, jak: prawo spadkowe, prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo administracyjne. 

Doskonale rozumiem, że wszelkie problemy z zakresu prawa, w szczególności w przypadku, gdy znajdujemy się poza granicami kraju, na przykład w Holandii, są niezmiernie stresujące, dlatego pozostaje w stałym kontakcie z moimi klientami i dbam o to, by wszelkie formalności były sprawnie załatwione. 

Polski adwokat w Holandii ‒ zakres usług 

Moja kancelaria prawna współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi.  Zapewniam pomoc w rozwiązywaniu problemów różnego typu. 

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Zapewniam obsługę prawną osób indywidualnych, znajdujących się w Holandii. Specjalizuję się w takich kwestiach, jak: 

 • Prawo spadkowe ‒ stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu, pozew o zachowek, przygotowanie pism procesowych i opinii
 • Prawo cywilne ‒ sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sporządzenie opinii prawnych, sprawy o naruszenia dóbr osobistych
 • Prawo karne ‒ reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, obrona w sprawach o wykroczenia, reprezentacja w sprawach uprowadzeń rodzicielskich i inne 
 • Prawo rodzinne ‒ sprawy o separację, rozwód, alimenty, sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy o przysposobienie, rozdzielność majątkową i wiele innych. 

Pomoc prawna dla klientów biznesowych

Zapewniam bieżącą obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego w Holandii. Podejmuję się wszystkich działań dotyczących kwestii prawnych – od sporządzania i negocjowania umów po nadzór prawny nad wszystkimi inwestycjami. 

Prawo gospodarcze i handlowe ‒ zakładanie spółek prawa handlowego, przygotowanie projektów umów i statutów, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS,  tworzenie uchwał organów spółek oraz ich regulaminów i inne. 

Prawo administracyjne ‒ sporządzanie skarg administracyjnych, odwołań, zażaleń, wniosków, kasacji, sprawy o zwrot nieruchomości, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. 

Windykacja długu ‒ sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, windykacja kar umownych, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, prowadzenie postępowań mediacyjnych, sporządzanie propozycji ugody.

Holandia

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska