Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W 2023 roku planowany jest szereg różnego rodzaju nowelizacji w polskim prawie – zmiany mają dotyczyć także postępowania cywilnego. Sejm w ostatnich dniach przyjął bowiem nowelizację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które to mają wprowadzić kilka zmian w polskiej procedurze cywilnej. Zmiany te mają przede wszystkim odciążyć sądy od liczby rozpatrywanych spraw i uprościć postępowanie.

Zmiana wysokości progu WPS dla właściwości sądu

Pierwsza ze wskazanych zmian odnosi się do zmiany wysokości progu WPS (wartości przedmiotu sporu) dla właściwości sądu w sprawach cywilnych. Do tej pory zasadą było, że do właściwości sądów okręgowych należały m.in. sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych (oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

Po nowelizacji w sprawach, gdzie WPS będzie niższe aniżeli 100 tysięcy złotych, właściwymi będą sądy rejonowe. Ma to na celu odciążenie sądów okręgowych od zbyt dużej liczby spraw. Dodatkowo dotychczasowy próg wartości ustalony został w 2005 roku, a od tej pory doszło do szeregu czynników takich jak wstąpienie Polski do UE, wzrost PKB i minimalnego wynagrodzenia, a także inflacja – co przełożyło się na konieczność zmiany wskazanego progu WPS decydującego o właściwości sądu.

Posiedzenie przygotowawcze

Kolejne ze zmian mają być związane z tzw. posiedzeniem przygotowawczym. W ocenie ustawodawcy dotychczasowe regulacje zawarte w KPC w tej materii nie są używane w praktyce,  wobec czego konieczne są nowelizacje. Zmiany mają zaś dotyczyć kwestii związanych np. z zakresem uczestnictwa w takim posiedzeniu oraz wskazaniem na to, co powinien zawierać plan rozpraw. Zmianie ulegnie też sposób wydawania, uzasadniania i doręczania postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych.

Co istotne, ograniczone ma być także składanie wniosków o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy. Nie będzie możliwe także złożenie ponownego wniosku o wznowienie postępowania opartego na tych samych podstawach oraz dotkniętej brakami skargi na przewlekłość postępowania, która zawiera te same braki, co skarga wcześniej odrzucona. Przepisy doprecyzowują także kwestie związane z tzw. doręczeniami komorniczymi.

Nowe postępowanie z udziałem konsumentów

Następne z nowelizacji mają odnosić się do postępowania z udziałem konsumentów. Wprowadzenie takiego postępowania ma wzmocnić ich pozycję wobec przedsiębiorców. Założeniem jest, iż postepowanie te stanowić będzie nowy typ postępowania odrębnego – stanowiące połączenie postępowania gospodarczego oraz zwykłego (tradycyjnego). W tym postępowaniu przedsiębiorców mają obowiązywać wyższe wymogi formalne. Konsument zaś będzie mógł np. wytoczyć sprawę przed sądem właściwym dla jego zamieszkania, o ile może on rozpatrywać taką sprawę.

Przepisy dotyczące tego rodzaju postępowania będą miały również zastosowanie w przypadku, gdy przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym, inne z planowanych zmian mają odnosić się m.in. do wymogów formalnych stawianych wobec pism pochodzących od profesjonalnych pełnomocników, zmian w postępowaniu uproszczonym oraz kilku innych kwestii.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej sprawy cywilnej

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska