Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat. W tym czasie masa spadkowa, która powinna trafić do konkretnych spadkobierców pozostaje jakby ,,w zawieszeniu”, co dla szeregu osób stanowi niekorzystną sytuację. W celu eliminacji takich sytuacji, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie projektów zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy.

Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy

Na początku należy podkreślić, że planowane zmiany mają dotyczyć tylko tzw. dziedziczenia ustawowego – nie będą miały zatem zastosowania w razie dziedziczenia z testamentu. Do tej pory często dochodziło bowiem do sytuacji, w której po danej osobie dziedziczyły osoby, które nie znały danego spadkodawcy bądź znały go tylko w ograniczonym zakresie (zwłaszcza chodzi tutaj o bardzo dalekich krewnych). Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy ma doprowadzić do tego, by takie sytuacje nie występowały już w praktyce.

Przez brak konieczności szukania dalszych krewnych danej osoby w postępowaniu spadkowym, ma to przyczynić się również do skrócenia długości postepowań o nabycie spadku. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do Kodeksu cywilnego nowych regulowań takich jak np. ,,Jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych” (art. 934 § 2 KC). Po drugie, ma zostać wprowadzone także uregulowanie o treści: ,,Jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom. Dziedziczą one w częściach równych” (art. 934 § 2(1) KC).

Po trzecie, ma zostać wprowadzone także uregulowanie: ,,W braku dzieci tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku i ich dzieci, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych” (art. 934 § 3 KC). Takie regulacje wyłączają konieczność poszukiwania w trakcie trwania postępowania dalszych krewnych, którzy mogliby dziedziczyć po danej osobie, jeżeli np. bliżsi krewni danej osoby nie żyją.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Według zmian dojdzie przede wszystkim do ograniczenia tzw. trzeciej grupy spadkobierców ustawowych. Doprowadzi to do usunięcia z kręgu osób uprawnionych do spadkobrania dalekich krewnych, z którymi więź często jest znikoma albo w ogóle nie powstała. Trudno jednak w obecnej chwili jednoznacznie wskazać, kiedy wejdą w życie planowane zmiany i czy wejdą one w życie w takiej formie, w jakiej wskazano w projekcie nowelizacji ustawy.

Należy jednak wskazać, że takie zmiany mogą istotnie prowadzić do skrócenia postępowań spadkowych z uwagi na brak konieczności szukania dalszej rodziny zmarłego, co wpłynie na czas trwania postępowań. Związane jest to głównie z wyłączeniem od dziedziczenia dalszych pokoleń rodzeństwa ciotecznego lub stryjecznego spadkodawcy.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa spadkowego

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska