Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Przy wydawaniu wyroku rozwodowego sąd rozstrzyga szereg kwestii związanych np. z winą rozkładu pożycia małżonków, obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską czy też właśnie opieką nad dzieckiem. Zasadą jest, że sąd powinien powierzyć dziecko temu z rodziców, które daje gwarancję należytego wykonania obowiązków rodzicielskich. Sąd może zatem np. powierzyć wykonywanie opieki nad dzieckiem matce albo zdecydować się na tzw. opiekę naprzemienną, która budzi jednak szereg różnego rodzaju wątpliwości.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Trzeba bowiem wskazać, że obecnie w polskim systemie prawnym brakuje jednolitej definicji opieki naprzemiennej. Nie została ona bowiem wskazana w przepisach procedury cywilnej czy też przepisach materialnych prawa rodzinnego. Jedyną ustawą, która posługuje się tym zwrotem (bez jego definicji) jest ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli tzw. „ustawa 500+”. Często ta instytucja, polegająca na podziale opieki nad dzieckiem pomiędzy obojga rodziców w powtarzających się okresach (np. zmiana opieki nad synem co tydzień), jest stosowana w praktyce, często w tzw. porozumieniach rodzicielskich co do opieki. Często ta forma opieki sprawdza się jednak tylko wtedy, kiedy pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci nie istnieje żaden konflikt.

Wobec braku jednolitej definicji takiego podziału opieki, wiele instytucji apelowało o wprowadzenie tego pojęcia np. do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawidłowe uregulowanie tej instytucji. Swój głos w tej sprawie zabierał także Rzecznik Praw Obywatelskich Z uwagi na to, ustawodawca planuje doprecyzować przepisy art. 58 i 107 Kodeksu rodzinnego poprzez wprost wskazanie tam, iż sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (czyli tzw. piecza naprzemienna).

Nowelizacja ta ma przyczynić się do wygaszenia czy też złagodzenia konfliktowych sytuacji związanych z pieczą nad dzieckiem przez rodziców żyjących oddzielnie. Ma dać także sądom jednolitą podstawę do orzekania opieki naprzemiennej w wyrokach rozwodowych i przyczynić się do upowszechnienia tego rodzaju opieki.

Czy i kiedy nastąpi doprecyzowanie przepisów?

Warto także pamiętać, że instytucja opieki naprzemiennej posiada szereg różnego rodzaju wad oraz zalet. Wśród podstawowych zalet wyróżnia się m.in. stały i regularny kontakt z obojgiem rodziców (potrzebny dla prawidłowego rozwoju dziecka) czy też możliwość spędzania czasu z rodziną zarówno matki, jak i ojca. Natomiast jako wady wskazuje się często ,,rozbicie” dziecka pomiędzy dwa ogniska domowe, pomiędzy którymi przemieszcza się małoletni w określonych przez sąd okresach i trudno jest mu zidentyfikować się z jednym miejscem jako jego ,,własnym domem”.

Do tej pory kwestie dotyczące doprecyzowania przepisów związanych z opieką naprzemienną nie zostały jeszcze urzeczywistnione w postaci projekt ustawy. Ministerstwo wskazuje, że zamierza wprowadzić nowelizacje w tym zakresie, ale nie podało jeszcze konkretnej daty takich zmian.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i opieki naprzemiennej

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska