Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W prawie rodzinnym planowany jest szereg zmian, związany nie tylko z kwestiami takimi jak alimenty natychmiastowe czy też opieka naprzemienna, ale także z tzw. rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Instytucja ta związana jest z procesem rozwodowym i ustawodawca planuje przywrócić ją do polskiego porządku prawnego, tak aby było jednym z elementów postępowania rozwodowego.

Czym jest rodzinne postepowanie informacyjne? Jaki jest jego cel?

Nie jest to jednak instytucja nowa w polskim systemie prawnym. Jeszcze jakiś czas temu obligatoryjne było postępowanie pojednawcze pomiędzy małżonkami, którzy decydowali się na rozwód. Ten rodzaj postępowania został jednak usunięty, gdyż nie prowadził on zwykle do pogodzenia się ze sobą małżonków, natomiast wydłużał sam proces rozwodowy. Często bowiem małżonkowie, którzy byli zdecydowani na wzięcie rozwodu i pewni swoich decyzji, musieli jeszcze brać udział w takich postępowaniach, które nie przynosiły żadnych pozytywnych rezultatów.

Ustawodawca obecnie natomiast rozważa powrót tej instytucji do polskiego porządku prawnego. Celem takiego rodzinnego postępowania informacyjnego byłoby przede wszystkim pojednanie małżonków, niedoprowadzenie do rozwodu oraz brak konieczności przeprowadzania w tym zakresie postępowania sądowego. Natomiast w razie braku możliwości pojednania między małżonkami, podstawowym założeniem tego postępowania byłoby dążenie do zawarcia ugody między małżonkami – zwłaszcza w kontekście świadczeń alimentacyjnych, wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, realizacji kontaktów obydwojga rodziców z dzieckiem oraz innych kwestii. Takie postępowanie i zawarcie ugody pozasądowej także nie prowadziłoby do procesu sądowego i ograniczyłoby liczbę spraw rozwodowych w sądach okręgowych.

 Kiedy i czy postępowanie wróci do polskich spraw rozwodowych? Jak będzie wyglądało?

Kwestie dotyczące tego, kiedy i czy na pewno do polskiego sytemu prawnego wróci rodzinne postępowanie informacyjne nie są jeszcze rozstrzygnięte. Planowane są zmiany w tym zakresie, jednak wymagają one jeszcze konsultacji społecznych oraz przygotowania odpowiedniego projektu ustawy. Być może będzie to miało miejsce jeszcze w 2023 roku.

Jeśli chodzi natomiast o przesłanki stosowania takiego rodzaju postępowania, to nie będzie ono obowiązkowe dla każdego procesu rozwodowego. Ma ono dotyczyć bowiem tylko małżeństw, z którego pochodzą wspólne małoletnie dzieci stron. Kluczową rolę w tym postępowaniu mają także posiadać mediatorzy, którzy będą prowadzić całe postępowanie i uzgadniać razem ze stronami kwestie dotyczące rozwodu oraz jego warunków. Dotyczyć to będzie zwłaszcza alimentów, opieki nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej.

W tym momencie warto wspomnieć, że mediator to osoba, której celem jest ulepszenie komunikacji pomiędzy stronami i jego zadaniem jest tylko pomoc uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Z uwagi na to mediator nie jest sędzią ani arbitrem, a jego rolą w rodzinnym postępowaniu informacyjnym nie będzie rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu.

Planuje się także, że przeprowadzenie tego rodzaju postępowania nie będzie konieczne w wypadku, kiedy jeden z małżonków został wcześniej prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzut popełniania takiego czynu. Wówczas ustawodawca nie widzi sensu w prowadzeniu takiego postępowania między stronami.

Rodzinne postępowanie mediacyjne ma trwać przez określony czas, a jego minimalny okres ma stanowić miesiąc. Ma ono być także postępowaniem bezpłatnym, a w jego trakcie strony będą pouczone o szeregach kwestii takich jak np. negatywny wpływ przeprowadzonego rozwodu na małoletnie dzieci stron. Podstawowym założeniem w tym przypadku jest ochrona małżonków oraz ich dzieci przed podjęciem zbyt pochopnych decyzji o rozstaniu.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej rozwodu

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska