Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Wiele kwestii o charakterze międzypaństwowym uregulowanych jest na gruncie nie tylko polskich ustaw, ale także aktów prawnych o randze międzynarodowej. Wśród nich wyróżnia się m.in. różnego rodzaje umowy międzynarodowe, traktaty czy też konwencje. Jednym z takich aktów prawnych jest konwencja haska, która dotyczy wydania dziecka oraz aspektów związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę. Jakich jednak kwestii ona dotyczy oraz jakie regulacje zawiera?

Czym jest konwencja haska?

Konwencja haska jest to konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 25 października 1980 roku. Została ona podpisana w Hadze i reguluje kwestie tzw. porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie. Jeżeli chodzi o przedmiot jej stosowania, to konwencję stosuje się w sprawach zapewnienia niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych w jednym z Umawiających się Państw. Konwencja ma zastosowanie tylko w wypadku uprowadzenia, lub zatrzymań międzynarodowych. Ma ona zastosowanie tylko, gdy do takich naruszeń doszło w jednym z państw konwencji oraz gdy bezpośrednio przed zatrzymaniem lub uprowadzeniem dziecko miało miejsce stałego pobytu w jednym z państw konwencji.

Warto także pamiętać, że konwencja dotyczy małoletnich poniżej szesnastego roku życia, a po ukończeniu tego wieku, przestaje obowiązywać. Każde Umawiające się Państwo wyznacza organ centralny w celu realizacji obowiązków wynikających dla niego z konwencji. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci.

Jakie kwestie reguluje konwencja haska i kiedy możliwe jest wydanie dziecka na jej podstawie?

Także Polska związana jest wspomnianą konwencją haską, a jej sygnatariuszami jest ponad 100 państw. Polskim organem centralnym wykonującym zadania przewidziane w konwencjach lub rozporządzeniach, jest Minister Sprawiedliwości. Kluczowe znaczenie dla procedury związanej z wydaniem dziecka na podstawie konwencji haskiej mają odpowiednie wnioski składane przez strony w tym zakresie.

Pismo takie zawiera wniosek o powrót dziecka, który skierowany jest do właściwego organu w danym państwie. Taki wniosek sporządzić może jakakolwiek osoba, instytucja lub inna organizacja twierdząca, że dziecko zostało uprowadzone lub zatrzymane z naruszeniem prawa do opieki. Takie wnioski powinny być rozpoznane niezwłocznie przez organy danego państwa, a wnioskodawcy nie powinni z tego tytułu ponosić kosztów postępowania sądowego.

Wniosek powinien zawierać odpowiednie elementy oraz dane takie jak np. informacje dotyczące wnioskodawcy, uprowadzonego dziecka, datę urodzenia dziecka, podstawy prawne wydania dziecka oraz wszelkie dostępne informacje dotyczące miejsca przebywania dziecka oraz tożsamości osoby, co do której istnieje domniemanie, że dziecko z nią przebywa. Wniosek taki powinien także zawierać odpisy orzeczenia, na którego powołuje się wnioskodawca oraz inne potrzebne dokumenty.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 omawianego aktu prawnego, konwencja przyjmuje jako zasadę niezwłoczny powrót dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu. Celem Konwencji jest również ochrona prawa do odwiedzin dziecka przyznanego określonej osobie przez prawo państwa - miejsca stałego pobytu dziecka, naruszonego wskutek uniemożliwiania lub utrudnienia wykonywania tego prawa. Konwencja przewiduje obowiązek podjęcia działań w celu umożliwienia skutecznego wykonywania tego prawa.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej konwencji haskiej i wydania dziecka

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska