Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Świadczenie "Rodzina 500+" to program wsparcia rodzin w Polsce, który został wprowadzony w życie kilka lat temu. Ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi i poprawę warunków życia dzieci. Czy możliwe jest jednak przeznaczenie świadczenia 500+ na inne aspekty aniżeli wydatki związane z dziećmi?

Świadczenie 500+ (800+)

Głównym celem programu 500+ (a wkrótce 800+) jest zwiększenie wsparcia finansowego dla rodzin, aby pomóc im w pokrywaniu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. Program ma na celu zapewnienie dzieciom lepszych warunków rozwoju, edukacji i zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do środków finansowych. Program ma wpłynąć na wzrost dzietności w Polsce, zachęcając rodziny do decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Poprzez przekazywanie bezpośrednich świadczeń finansowych rodzinom, program ma na celu  także zmniejszenie ubóstwa dzieci i poprawę ich sytuacji materialnej.

Od 1 stycznia 2024 roku, planowane jest podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), odpowiedzialny za wypłacanie tego świadczenia, samoczynnie dostosuje jego wysokość, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie dodatkowych wniosków. Nowa wysokość świadczenia będzie obowiązywać od stycznia 2024 roku. W dniu 7 sierpnia 2023 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podpisał nowelizację ustawy dotyczącej pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W wyniku tej zmiany, począwszy od 1 stycznia 2024 roku, świadczenie wychowawcze, które jest powszechnie nazywane "500+", zostanie podniesione do kwoty 800 zł na każde dziecko, do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia.

W ramach programu 500 plus, rodziny otrzymują regularne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na poziom dochodu rodziny. Głównym celem programu 500 plus jest redukcja ubóstwa dziecięcego i poprawa sytuacji materialnej rodzin. Te środki mogą być wykorzystane na różne cele, takie jak zakup artykułów spożywczych, odzieży, regulowanie rachunków lub zaspokojenie innych potrzeb dzieci.

Na co powinno być wydane 500+? Czy tylko na dzieci?

Przyjęta ustawa nie narzuca rodzicom obowiązku dokumentowania, jak konkretne środki wychowawcze są wykorzystywane na potrzeby dziecka. Nie jest konieczne zbieranie paragonów ani faktur. Jednak to nie oznacza, że rodzice mogą dowolnie traktować te środki. Przyznane środki mogą służyć na przykład na pokrycie kosztów związanych z przedszkolem, dodatkowymi zajęciami lub kursami, a także na wyjazdy.

Dodatkowo, nie ma także obowiązku sprawdzania, w jaki sposób rodziny wykorzystują otrzymane środki z programu "Rodzina 500 plus". Niemniej jednak, jeżeli okazałoby się, że środki są marnowane na cele niezwiązane z opieką nad dziećmi, pracownicy pomocy społecznej mogą zastosować inne formy wsparcia zgodnie z ustawą.

W badaniu przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki SGH wynika, że ponad połowa ankietowanych (51,2%) używa środków z programu 500 plus na podstawowe potrzeby, takie jak zakup żywności i ubrań. Co więcej, 45,3% badanych wykorzystuje te środki na edukację i dodatkowe zajęcia dla dzieci, podczas gdy 19,7% z ankietowanych wydaje je na hobby i rozrywkę.

Z uwagi na to, świadczenie "Rodzina 500+" jest w założeniu skierowane do rodzin z dziećmi, a jego nazwa wskazuje na ten cel. Niemniej jednak w Polsce funkcjonują także inne programy i świadczenia socjalne, które są przeznaczone dla innych grup społecznych, takie jak osoby starsze czy osoby niepełnosprawne. Dlatego warto odróżnić "Rodzinę 500+" od innych programów socjalnych.

Podsumowując, program "Rodzina 500+" nie narzuca ograniczeń w zakresie konkretnej kategorii wydatków, na które można przeznaczyć świadczenie. Jest to kwestia wyboru i samodzielności rodzin, które w zależności od swoich potrzeb mogą dostosować wykorzystanie środków do swojej sytuacji. Warto jednak podkreślić, że świadczenie "Rodzina 500+" jest zdefiniowane jako pomoc finansowa na cele związane z wychowywaniem dzieci, co oznacza, że ma ono służyć przede wszystkim wsparciu rodziców w utrzymaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

Warto podkreślić, że program "Rodzina 500+" jest jednym z kluczowych elementów polityki społecznej w Polsce, mającym na celu poprawę warunków życia rodzin i dzieci. Jednak jego wpływ i efektywność są nadal tematem debat i badań w kraju.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i świadczeń rodzinnych

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska