Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Przestępstwo uszkodzenia ciała jest jednym z rodzajów przestępstw przeciwko osobie, które naruszają integralność fizyczną lub zdrowie innej osoby. Często prowadzi ono do lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu. Spełnienie jakich przesłanek jest jednak konieczne do popełnienia tego przestępstwa i co za to grozi?

Uszkodzenie ciała w prawie karnym

Przestępstwo czasem nazywane uszkodzenia ciała polega na spowodowaniu komukolwiek innemu uszczerbku na ciele lub zdrowiu. Uszczerbek ten może przybrać różne formy, od niewielkich obrażeń do poważnych uszkodzeń, włącznie z obrażeniami ciała lub inwalidztwem. Przestępstwa uszkodzenia ciała mogą być różne ze względu na ich nasilenie i okoliczności. Kluczowe w tym kontekście oraz na gruncie tych rozważań jest jednak przestępstwo wskazane w art. 157 Kodeksu karnego, czyli lekki i średni uszczerbek na zdrowiu.

Lekki i średni uszczerbek na zdrowiu – odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu karnego, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 KK, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jest to spowodowanie tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast według § 2 tego przepisu, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jest to zatem tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu.

Lekki uszczerbek na zdrowiu to stan, w którym poszkodowany odnosi niewielkie obrażenia ciała lub naruszenie zdrowia, które nie stanowi poważnego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Typowymi przykładami takiego uszczerbku mogą być zadrapania, siniaki, drobne skaleczenia lub stłuczenia. Średni uszczerbek na zdrowiu jest natomiast bardziej poważny niż lekki i obejmuje obrażenia ciała lub naruszenie zdrowia, które wymaga dłuższego leczenia lub rehabilitacji, ale nie zagraża bezpośrednio życiu poszkodowanego. Kara za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu jest bardziej surowa niż w przypadku lekkiego uszczerbku.

Kodeks karny wskazuje także, że lekki uszczerbek na zdrowiu to inny uszczerbek, aniżeli ten wskazany w art. 156 KK. Tam wskazano zaś tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu, który to może przyjąć formę:     

  • pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
  • innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
  • wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego.

Przestępstwo uszkodzenia ciała, niezależnie od tego, czy spowodowano lekki czy średni uszczerbek na zdrowiu, jest poważnym naruszeniem prawa karnego w Polsce. Istnieją odpowiednie przepisy i procedury, które pozwalają na ściganie sprawców i wymierzanie kar w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Warto przy tym pamiętać także, że jeżeli sprawca tych czynów działa nieumyślnie, to wtedy odpowiedzialność karna jest obniżona – sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodatkowo, ściganie przestępstwa spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu albo spowodowania go nieumyślnie, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. Jeżeli zaś pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa dokonanego w sposób nieumyślny, następuje na jej wniosek.

Podsumowując zatem, przestępstwo uszkodzenia ciała (spowodowania uszczerbku na zdrowiu) jest ważnym elementem systemu prawnego, który ma na celu ochronę integralności fizycznej i zdrowia obywateli. Skutki prawne takich działań zależą od nasilenia przestępstwa i okoliczności, w jakich zostało popełnione. Organom ścigania oraz sądom przysługuje zaś ogromna rola w dochodzeniu winy sprawcy i wymierzaniu odpowiednich kar.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i spowodowania uszczerbku na zdrowiu

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska