Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Wyłudzenie kredytu to przestępstwo, które polega na uzyskaniu kredytu lub pożyczki na podstawie fałszywych informacji, wprowadzających w błąd instytucję finansową. Osoba popełniająca to przestępstwo zazwyczaj prezentuje nieprawdziwe dane dotyczące swojej zdolności kredytowej, sytuacji finansowej lub celu, dla którego potrzebuje środków finansowych. Czy za takie działanie na gruncie polskiego prawa można iść do więzienia?

Wyłudzenie kredytu

Procedura wyłudzenia kredytu rozpoczyna się zwykle od podania fałszywych informacji. Przestępca przedstawia instytucji finansowej fałszywe dane, takie jak zafałszowane dokumenty dochodowe, fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu czy informacje dotyczące posiadanych majątków. Na podstawie dostarczonych informacji instytucja finansowa decyduje o przyznaniu kredytu lub pożyczki, nieświadoma fałszywości przedstawionych danych. Po otrzymaniu środków przestępca często zaczyna spłacać raty kredytu, ale w pewnym momencie zaprzestaje takich działań, pozostawiając instytucję finansową z niespłaconym kredytem.

Jeśli chodzi o przyczyny wyłudzenia kredytu, to często to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej podejmują próby wyłudzenia kredytu jako sposób na uzyskanie szybkich środków. Niektóre osoby nieposiadające zdolności kredytowej próbują obejść system, prezentując fałszywe informacje, aby uzyskać pożądane finansowanie. Poza tym, przestępcy często podejmują takie działania w celu osiągnięcia korzyści finansowej, nie mając zamiaru faktycznej spłaty zobowiązań.

Omawiane przestępstwo generuje duże straty dla instytucji udzielającej kredytu, która może ponieść koszty związane z niespłaconymi zobowiązaniami. Przestępcy wyłudzający kredyt narażają się wtedy także na utratę zdolności kredytowej, co może wpływać na ich możliwość uzyskania finansowania w przyszłości. Mogą być oni także surowo ukarani na gruncie prawa karnego.

Odpowiedzialność karna

Na czym polega przestępstwo wyłudzenia kredytu wskazuje także art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim, osoba, która w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego - przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega odpowiedniej karze.

Kara, jaka została wskazana w ustawie to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiadając zatem na pytanie z tytułu artykułu – tak, za wyłudzenie kredytu można iść do więzienia. Warto także wskazać, że tej samej karze podlega osoba, która wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. W § 3 omawianego przepisu ustawodawca przewidział jednak pewne wyłączenie – bowiem nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Z uwagi na to, w praktyce istotne jest zapobieganie i ściganie wyłudzeń kredytowych. Instytucje finansowe powinny stosować rygorystyczne procedury weryfikacyjne podczas oceny wniosków kredytowych, aby minimalizować ryzyko wyłudzeń. Także edukacja dotycząca odpowiedzialnego zarządzania finansami może pomóc w zmniejszeniu liczby osób decydujących się na oszustwa w celu uzyskania kredytu. Samo zaś skuteczne ściganie wyłudzeń kredytowych jest kluczowe, aby odstraszyć potencjalnych przestępców i utrzymać bezpieczeństwo systemu finansowego.

Podsumowując zatem, wyłudzenie kredytu to poważne przestępstwo, które generuje liczne negatywne skutki zarówno dla instytucji finansowej, jak i dla przestępcy. Skuteczne procedury weryfikacyjne, edukacja finansowa oraz surowe kary są kluczowe dla zapobiegania i zwalczania tego rodzaju oszustw. Przyjęcie prewencyjnych i ścigających działań jest niezbędne w utrzymaniu integralności systemu finansowego i ochronie uczciwych uczestników rynku finansowego.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i wyłudzenia kredytu

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska