Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Akt małżeństwa jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego. W Polsce jest on ważnym dokumentem prawnym, który zawiera istotne informacje dotyczące małżonków i samego aktu ślubu. Co dokładnie zawiera taki akt i skąd można go uzyskać?

Rola aktu małżeństwa i skąd go wziąć?

Akt małżeństwa stanowi dokument, który potwierdza zawarcie małżeństwa między określonymi osobami. W przeszłości odpowiednikiem aktu małżeństwa była metryka ślubu sporządzana zazwyczaj przez odpowiednie władze wyznaniowe, np. parafialne.

Akt małżeństwa jest sporządzany przez urząd stanu cywilnego, w którym odbyła się ceremonia ślubna. Po zawarciu małżeństwa, urząd ten jest odpowiedzialny za sporządzenie i przechowywanie aktu małżeństwa. Osoby zawierające małżeństwo otrzymują oficjalne odpisy aktu małżeństwa od tego samego urzędu.

W przypadku potrzeby uzyskania kopii aktu małżeństwa, można złożyć odpowiedni wniosek do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Nie musi to być ten sam urząd, który sporządził wniosek, a każdy USC na terenie Polski wyda nam odpis takiego aktu małżeństwa, który znajduje się w rejestrze.

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniemy bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli chodzi o opłaty to wynoszą one:

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej),
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wniosek taki można złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem Internetu, w zależności od preferencji i możliwości danej jednostki administracyjnej. Można to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika. Akt małżeństwa ma duże znaczenie prawne i społeczne. Jest to oficjalny dokument potwierdzający związek małżeński, który może być wymagany przy różnego rodzaju transakcjach prawnych, urzędowych procedurach lub sporach prawnych. Ponadto, jest to również ważny dokument dla samych małżonków, potwierdzający ich status małżeński.

Akt małżeństwa - elementy

Istotne znaczenie dla tego, co zawiera akt małżeństwa posiada art. 88 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z tą regulacją, w akcie małżeństwa wymienia się:

  • dane osobowe osób zawierających małżeństwo (wstępujących w związek małżeński),
  • miejsce i datę sporządzenia aktu oraz zawarcia małżeństwa,
  • nazwiska i imiona rodziców, świadków oraz miejsce zamieszkania,
  • stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły publicznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenie, że wstępują w związek małżeński,
  • oświadczenia małżonków o nazwisku, jakie przybiorą oni i ich dzieci,
  • ewentualnie dane osobowe biegłego lub tłumacza.

Wniosek o uzyskanie odpisu takiego aktu może złożyć każda osoba, której akt dotyczy, oraz: jej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun, osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu), sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, a także instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Reasumując zatem, akt małżeństwa w Polsce jest istotnym dokumentem potwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego. Zawiera on kluczowe informacje dotyczące małżonków oraz samego aktu ślubu. Jest to dokument o dużej wartości prawnej i społecznej, który można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego, gdzie na wniosek zostanie nam wydany jego odpis.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska