Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Kancelaria Prawna B-Legal ceni sobie jasność systemu rozliczeń z Klientem, co jest niezwykle istotną kwestią. Wysokość wynagrodzenia jest zawsze ustalana indywidualnie w ramach negocjacji Klient-adwokat, a jego stawka określona jest w oparciu o charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Prawnik Toruń - wynagrodzenie

Ze względu na charakter spraw możliwe jest przyjęcie następujących modeli rozliczeń:

  • wynagrodzenie kwotowe za prowadzenie sprawy,
  • wynagrodzenie na podstawie ustalonej stawki godzinowej,
  • wynagrodzenie ryczałtowe (abonamentowe) – stała miesięczna kwota za kompleksową obsługę prawną w ustalonym zakresie (obsługa prawna firm, stała pomoc prawna dla podmiotów rolniczych itp.)

Wszelkie informacje przekazane Kancelarii oraz uzyskane w ramach udzielanych porad i prowadzonych spraw objęte są ścisłą ochroną i stanowią tajemnicę adwokacką.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska