Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Kancelaria prawna - klient indywidualny

Adwokat Toruń - obsługa prawna klientów indywidualnych

W życiu każdego człowieka pojawiają się sytuacje, w których niezbędne staje się skorzystanie z pomocy adwokata. Kancelaria adwokacka B-Legal zapewnia profesjonalną obsługę prawną klientom indywidualnym, którzy oczekują pełnego zaangażowania przy prowadzeniu ich sprawy.

Kancelaria adwokacka B-Legal zapewnia obsługę prawną w swojej siedzibie w Toruniu, a na życzenie Klienta także w jego siedzibie lub miejscu zamieszkania. Adwokat Katarzyna Bórawska bardzo często reprezentuje także klientów zagranicznych na terenie różnych krajów europejskich.

Prawnik Toruń - kompleksowa pomoc prawna

Prawnik Katarzyna Bórawska zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych. Oferta kancelarii obejmuje prawo spadkowe, cywilne, karne, rodzinne.

Prawo Cywilne

  • reprezentowanie klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach cywilnych przed wszystkimi sądami;
  • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, a także inne roszczenia odszkodowawcze;
  • sprawy o naruszenia dóbr osobistych (zadośćuczynienie i odszkodowanie);
  • sporządzenie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, uchylenie się od skutków prawnych nabycia spadku, stwierdzenie nieważności testamentu itp.);
  • sprawy o naruszenie posiadania i wydanie nieruchomości;
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (o zniesienie współwłasności nieruchomości, o zasiedzenie itp.).

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska