Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Klient indywidualny

Obsługa prawna klientów indywidualnych

W życiu każdego człowieka pojawiają się sytuacje, w których niezbędne staje się skorzystanie z pomocy adwokata.  Kancelaria B-Legal zapewnia profesjonalną obsługę prawną klientom indywidualnym, którzy oczekują pełnego zaangażowania przy prowadzeniu ich sprawy.
Kancelaria zapewnia obsługę prawną w siedzibie Kancelarii w Toruniu, a na życzenie Klienta także w jego siedzibie lub miejscu zamieszkania. Adwokat Katarzyna Bórawska bardzo często reprezentuje także klientów zagranicznych na terenie różnych krajów europejskich.

Prawo karne

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym;
  • obrona w sprawach z zakresu prawa karno – skarbowego;
  • obrona w sprawach o wykroczenia;
  • reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania, a także w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, składanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
  • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karzę, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary itp.;
  • sporządzenie i wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień (apelacja, zażalenia, kasacje);
  • sporządzenie i reprezentacja w sprawach o wznowienie postępowania.

Okrężna 16a, 87-122 Grębocin, Polska

+ 48 607-576-294

Warto przeczytać -
klient indywidualny

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Social Media

Pinterest About.Me Twitter About.Me Tumblr Flickr Behance Google