Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W 2022 roku do polskiego porządku prawnego weszło wiele różnego rodzaju zmian. Nowelizacje dotyczyły także ustawy Kodeks cywilny – zwłaszcza w zakresie dotyczącym zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w tych przepisach, zmianom uległa treść art. 121, 123 oraz 124 KC.

Czym jest zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia?

Zmiany odnoszą się do dwóch instytucji – tj. zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia. Pierwsze ze wskazanych, czyli zawieszenie biegu przedawnienia oznacza, iż z uwagi na określoną sytuację (przeszkodę) bieg przedawnienia przestaje biec w okresie, w którym występuje dana sytuacja (przeszkoda). Natomiast drugie, czyli przerwanie biegu przedawnienia, skutkuje tym, iż w danej sytuacji z uwagi na daną przesłankę bieg przedawnienia kompletnie przestaje biec i po upływie czasu związanym z daną przesłanką, zaczyna on swój bieg od nowa (od początku).

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Według ustawodawcy, z uwagi na działania wierzycieli polegające np. na ciągłym składaniu wniosków o zawezwanie do próby ugodowej oraz mediacji (co przerywało bieg przedawnienia), konieczne było wprowadzenie zmian. Takie wnioski bardzo często bowiem miały na celu wyłącznie przerwanie biegu przedawnienia w danej sprawie, a niektóre z roszczeń poprzez takie wnioski nigdy nie ulegały przedawnienia (z uwagi na ciągłe przerywanie jego biegu). Takie działania były sprzeczne z samą istotą oraz celem istnienia instytucji przedawnienia.

Jakie nowelizacje w biegu przedawnienia?

Zmiany w tym zakresie dotyczą regulacji, których celem jest ograniczenie wpływu składanych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania mediacyjnego. Zgodnie z nowelizacją, w obecnym stanie prawnym przedawnienia ulegnie już tylko zawieszeniu w dwóch jeszcze przypadkach, czyli:

  1. co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
  2. oraz co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Omawiana zmiana decyduje zatem o tym, że aktualnie składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej albo wszczęcia mediacji będzie skutkowało tylko zawieszeniem biegu przedawnienia, nie zaś już jego przerwaniem. Dodatkowo, wierzyciel będzie miał tylko trzy miesiące na wytoczenie powództwa po przeprowadzeniu takich mediacji albo próg ugodowych. Ma to ograniczyć ryzyko kierowania kolejnych wniosków o mediację i sztucznego przerywania biegu termu przedawnienia.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej sprawy cywilnej

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska