Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest poważnym problemem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Stan nietrzeźwości kierowcy to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. W polskim porządku prawnym jest to oczywiście przestępstwo, które związane jest z koniecznością poniesienia z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Co jednak dokładnie grozi za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu? Jakie są dopuszczalne limity dotyczące alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdu?

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu – skala zjawiska, przyczyny, skutki

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest powszechnym problemem. Statystyki wskazują, że duża liczba wypadków drogowych jest spowodowana przez kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości. W Polsce każdego roku dochodzi do wielu wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców, które często kończą się poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Istnieje wiele przyczyn, dla których ludzie decydują się prowadzić samochód po spożyciu alkoholu.

Jedną z przyczyn jest  brak świadomości konsekwencji. Niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z powagi prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i nie rozumieją ryzyka związanego z tym działaniem. Kolejną z przyczyn jest brawura i nieodpowiedzialność. Często kierowcy podejmują ryzyko prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu ze względu na lekkomyślność, brawurę lub nieodpowiedzialność. Wreszcie często jest to także przekonanie o sprawności - niektórzy kierowcy wierzą, że są wystarczająco sprawni, aby prowadzić po spożyciu alkoholu, pomimo zmniejszonych zdolności psychofizycznych.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wiąże się z licznymi poważnymi skutkami, zarówno dla kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Po pierwsze, alkohol wpływa negatywnie na zdolności psychofizyczne, takie jak koncentracja, koordynacja ruchowa, czas reakcji i zdolność oceny sytuacji. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka wypadków drogowych. Po drugie, nietrzeźwi kierowcy są bardziej podatni na poważne obrażenia lub śmierć w wyniku wypadków drogowych, zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Po trzecie, są to oczywiście konsekwencje prawne.

Co grozi za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu?

Na początku warto wskazać na dwa pojęcia – czyli stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu alkoholu. Według art. 115 § 16 Kodeksu karnego, stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Drugie ze wspomnianych pojęć, czyli ,,stan po użyciu alkoholu” zawarte jest na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 46 ust. 2 tej ustawy, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Kwalifikacja danego czynu może być zatem zależna od tego, czy dana osoba znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu czy też w stanie nietrzeźwości. Według art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, karze podlega ten, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Dodatkowo, tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony wcześniej. Sprawca takiego czynu podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 50 złotych (do 5000 zł).

Zgodnie zaś z art. 178a § 1 Kodeksu karnego - kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat) albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli zaś sprawca wcześniej został już skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, to wtedy podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Poza tym, obligatoryjnie Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia takiego przestępstwa był w stanie nietrzeźwości. Maksymalnie zakaz prowadzenia może być dożywotni.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i prowadzenia samochodu po alkoholu

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska