Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Adopcja zagraniczna to proces, w którym rodzice z jednego kraju przyjmują do swojej rodziny dziecko pochodzące z innego kraju. Jest to skomplikowany proces, który obejmuje różnorodne aspekty prawne, społeczne i emocjonalne. Na czym polega zatem taki proces adopcji zagranicznej i jak został uregulowany w polskim prawie?

Etapy adopcji, zalety i trudności

Sama adopcja zagraniczna dzieli się na kilka etapów, a pierwszym z nich jest podjęcie odpowiedniej decyzji oraz przygotowanie do tego procesu. Rodzice zainteresowani adopcją zagraniczną decydują się na ten krok i przystępują do przygotowań, które obejmują badania psychologiczne, szkolenia oraz zdobycie niezbędnej wiedzy na temat procedur adopcyjnych. Wybór kraju, z którego chcą adoptować dziecko, jest kluczowym krokiem. Jest to zazwyczaj związane z własnymi preferencjami, możliwościami finansowymi oraz uwarunkowaniami prawno-społecznymi danego kraju. Adopcja zagraniczna wymaga także przestrzegania prawa zarówno kraju przyjmującego, jak i kraju pochodzenia dziecka. Procedury te obejmują często zatwierdzenie dokumentów, przeprowadzenie badań środowiskowych oraz zastosowanie się do przepisów dotyczących adopcji. Po przyjęciu dziecka do rodziny rozpoczyna się okres adaptacji, który wymaga cierpliwości, zrozumienia i wsparcia dla dziecka dostosowującego się do nowego środowiska.

Jeśli chodzi o zalety takiego rodzaju adopcji, to adopcja zagraniczna umożliwia dzieciom z krajów o trudnych warunkach życiowych znalezienie domu, rodziny i szansy na lepszą przyszłość. Adoptujące rodziny i adoptowane dzieci mają zaś okazję do zetknięcia się z różnymi kulturami, co może przyczynić się do wzrostu tolerancji i zrozumienia dla innych narodowości. Rozwiązanie takie może być jednak także obarczone trudnościami. Dzieci adoptowane mogą napotykać trudności związane z adaptacją do nowego kraju, kultury, języka i środowiska rodziny adopcyjnej. Proces adopcji zagranicznej jest również często długi, skomplikowany i kosztowny. Biurokracja oraz różnice kulturowe mogą natomiast utrudnić proces adopcyjny.

Przyczyny i skutki, adopcja zagraniczna w polskim prawie

Wśród przyczyn adopcji zagranicznej wskazuje się zaś m,in. brak możliwości adopcji w kraju. Niektóre pary decydują się na adopcję zagraniczną z powodu trudności związanych z uzyskaniem zgody na adopcję w swoim kraju. Pary mogą także decydować się na adopcję zagraniczną z motywacji chęci pomocy dzieciom pochodzącym z krajów dotkniętych ubóstwem, wojnami czy kryzysami humanitarnymi. Taki rodzaj adopcji niesie za sobą także odpowiednie skutki – często jest to poprawa warunków życiowych dziecka, które zostało adoptowane, a co może wpływać pozytywnie na jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny.

W polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym instytucja adopcji zagranicznej została wskazana w art. 114(2). Zgodnie z § 1 tego artykułu, przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne. Nie jest to zatem łatwy proces, a aby adoptować dziecko z Polski (tak, aby zamieszkało one na terytorium innego państwa) konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów – w tym udowodnienie, że w inny sposób nie można zapewnić osobie adoptowanej właściwego środowiska rodzinnego.

Warto jednak wskazać, że zgodnie z § 2 wskazanego przepisu omawiana regulacja nie ma  jednak zastosowania, jeżeli między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego. Z uwagi na to, proces adopcji zagranicznej może być łatwiejszy i nie trzeba spełniać w/w przesłanki, jeśli osoba adoptowana związana jest z osobą, która chce ją adoptować stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa, ewentualnie wcześniej doszło do przysposobienia jego rodzeństwa.

Reasumując, adopcja zagraniczna to złożony proces, który przynosi zarówno korzyści, jak i wyzwania. Pomaga ona dzieciom w trudnych sytuacjach, ale jednocześnie wymaga od rodziców dużego zaangażowania, cierpliwości i otwartości na różnorodność. Wartością nadrzędną jest jednak dawanie szansy na lepsze życie dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wymaga to także spełnienia odpowiednich warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i adopcji zagranicznej

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska