Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Adopcja w polskim prawie rodzinnym to proces prawnie uregulowany, mający na celu przeniesienie praw i obowiązków rodzicielskich od rodziców biologicznych na adoptujących. Czy można jednak rozwiązać taką adopcję? Albo ją odwołać?

Rozwiązanie adopcji

Zasadniczo proces adopcyjny w Polsce obejmuje szereg etapów, a procedury mają na celu zapewnienie, że adopcja zachodzi w najlepszym interesie dziecka. Prawo rodzinne ustanawia określone kryteria, które muszą być spełnione przez osoby ubiegające się o adopcję. Polskie prawo zapewnia adoptującym pewne prawa, ale równocześnie nakłada na nich określone obowiązki. Cała procedura wymaga odpowiedniej decyzji sądu i ma na celu zapewnienie dziecku odpowiednich warunków życia.

Przysposobienie ma znaczące skutki dla dziecka. Zapewnia mu nową rodzinę i środowisko, co może mieć pozytywny wpływ na jego rozwój emocjonalny, społeczny i psychiczny. Jednak proces ten może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami związanymi z adaptacją i akceptacją nowego otoczenia. Sąd po przysposobieniu nadal monitoruje sytuację dziecka, aby upewnić się, że pozostaje ono w zdrowym i bezpiecznym środowisku.

Niekiedy może jednak także dojść do rozwiązania przysposobienia. Według art. 125 §  1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.

Jest to jedyna przewidziana w ustawie droga rozwiązania tego stosunku prawnego, nie powoduje więc automatycznego rozwiązania stosunku przysposobienia ani późniejszego przysposobienia małoletniego przez inną osobę, ani tym bardziej pozbawienia przysposabiających małżonków władzy rodzicielskiej nad przysposobionym. Wynika z tego, że dopóki trwa stosunek przysposobienia i przysposabiający żyje, małoletni nie może być przysposobiony przez inną osobę z wyjątkiem przysposobienia przez małżonka osoby, która już przysposobiła tego małoletniego.

Orzekając o rozwiązaniu przysposobienia, sąd powinien mieć na uwadze, że przysposobienie, jako zdarzenie powodujące powstanie takiego stosunku, jaki istnieje między rodzicami i dziećmi, powinno być węzłem dozgonnym i że tylko szczególnie ważkie przyczyny mogą prowadzić do jego rozwiązania. Co ważne, po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.

Skutki w prawie rodzinnym

Ponadto, trzeba także pamiętać, że nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego.

Co ważne, z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci. Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub imion. Wreszcie, powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć także prokurator.

 

Reasumując, przysposobienie przez sąd w polskim prawie rodzinnym to kompleksowy proces, który ma na celu zapewnienie lepszej przyszłości dla dzieci. Skutki tego procesu obejmują zarówno pozytywne aspekty, jak i wyzwania, które wymagają systemowej uwagi i ciągłego doskonalenia prawa rodzinnego. Wszystko to dla dobra dzieci, którym przysposobienie otwiera nowe możliwości rozwoju i szczęścia. W niektórych przypadkach, po spełnieniu właściwych warunków, może także dojść do rozwiązania przysposobienia.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i adopcji

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska