Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Oszustwo jest jednym ze stosunkowo często występujących przestępstw w Polsce, które ma na celu wyłudzenie majątku lub osiągnięcie korzyści finansowej np. poprzez manipulację lub wprowadzanie w błąd innych osób. Przestępstwo oszustwa jest karalne zgodnie z polskim Kodeksem Karnym i podlega ściganiu przez organy ścigania. Jakie działania jednak należy uznać za wypełnienie przesłanek oszustwa? Jakie za to grożą kary?

Przestępstwo oszustwa w Polsce

Oszustwo jest czynem polegającym na wprowadzeniu w błąd innej osoby w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osiągnięcia innego nieuczciwego celu. Według art. 286 Kodeksu karnego oszustwo polega na działaniu, w którym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dana osoba doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, Może być popełnione za pomocą różnych technik i metod, takich jak fałszywe reprezentacje, oszukańcze umowy, podszywanie się pod inną osobę lub instytucję, wyłudzanie poufnych informacji lub manipulowanie systemem finansowym.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, oszustwo jest przestępstwem materialnym, jego skutkiem zaś - niekorzystne rozporządzenie mieniem. Między zachowaniem sprawcy polegającym na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu lub wyzyskaniu niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem musi zachodzić związek przyczynowy. Oszustwo w każdym typie jest przestępstwem powszechnym. Stronę podmiotową oszustwa z art. 286 § 1 KK stanowi zamiar bezpośredni.

Wprowadzenie w błąd może mieć postać zarówno działania (np. sprawca przedstawia pokrzywdzonemu nieprawdziwe informacje dotyczące transakcji, za którą ma otrzymać od niego wynagrodzenie), jak i zaniechania (np. sprawca zataja przed pokrzywdzonym istotne informacje dotyczące obciążeń własnego majątku czy wady prawnej przedmiotu transakcji). Opisane sposoby działania sprawcy muszą poprzedzać niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, stąd też istotnym znamieniem oszustwa jest związek przyczynowy między wprowadzeniem w błąd czy wyzyskaniem błędu a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem.

Co grozi za przestępstwo oszustwa?

Osoba, która popełnia przestępstwo oszustwa podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto, tej samej karze podlega ten, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. W wypadku zaś mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wreszcie, warto przy tym pamiętać, że jeżeli przestępstwo oszustwa popełniono na szkodę osoby najbliższej (np. osoby z rodziny), ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co ciekawe, w art. 287 Kodeksu karnego zostało wskazane także tzw. oszustwo komputerowe. Polega ono na tym, że osoba, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych.

Istnieje wiele środków, które można podjąć, aby uchronić się przed oszustwami w Polsce. Należy zachować ostrożność podczas udzielania poufnych informacji osobom, których nie znamy, unikać podejrzanych transakcji finansowych i regularnie sprawdzać swoje konta bankowe. W przypadku podejrzenia oszustwa, należy zgłosić sprawę odpowiednim organom ścigania.

Reasumując, oszustwo jest poważnym przestępstwem, które ma negatywne konsekwencje dla ofiar i społeczeństwa jako całości. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo było świadome zagrożeń związanych z oszustwami i podejmowało środki ostrożności w celu ochrony swojego majątku i bezpieczeństwa. Organizacje rządowe i społeczne prowadzą kampanie edukacyjne i informacyjne, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat oszustw i pomóc w zapobieganiu tym przestępstwom.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i przestępstwa oszustwa

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska