Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W Polsce obowiązują przepisy dotyczące trzymania psów na smyczy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i innych zwierząt. Co do zasady bowiem trzymanie psów na smyczy jest obowiązkiem właścicieli i opiekunów zwierząt w miejscach publicznych. Smycz ma zapewnić kontrolę nad psem i minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów, takich jak zaatakowanie innych osób, zwierząt lub szkody w mieniu. Czy jednak puszczanie psa bez smyczy w miejscach publicznych może skutkować nałożeniem kary?

Puszczanie psa bez smyczy

Obowiązki dotyczące posiadania psa są uregulowane prawnie i mogą pojawić się problemy związane z przepisami dotyczącymi zakładania psom smyczy lub kagańca, a za ich nieprzestrzeganie grożą odpowiednie kary. Przepisy dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt są regulowane przede wszystkim przez ustawę o ochronie zwierząt oraz kodeks wykroczeń. Ustawa określa przede wszystkim obowiązki właściciela wobec samego zwierzęcia, takie jak zapewnienie odpowiedniej opieki. Kodeks wykroczeń natomiast określa kary, którym właściciel może być poddany, na przykład za wyprowadzanie psa w miejscach niedozwolonych.

Zgodnie z artykułem 10a ustawy o ochronie zwierząt, jeśli pies nie przebywa na prywatnym, ogrodzonym terenie, musi być identyfikowany jako należący do konkretnego właściciela i pozostawać pod kontrolą. Oznacza to, że właściciel, zgodnie z prawem, może prowadzić psa bez smyczy. Nie istnieją również ogólne, ustawowe przepisy nakazujące noszenie psu kagańca. Jednak właściciel jest zobowiązany do zachowania odpowiednich środków ostrożności, które są adekwatne do rasy i charakteru psa. Przepisy ustawowe nie narzucają zatem ogólnych obowiązków dotyczących zakładania psom smyczy lub kagańców. Niemniej jednak, władze samorządowe, przedstawiciele parków, kąpielisk, placów zabaw, sklepów, hoteli, restauracji czy też firm przewoźniczych mogą ustanawiać własne przepisy dotyczące smyczy lub kagańca.

Regulacje w Kodeksie wykroczeń

Odpowiednie regulacje w tym przedmiocie są także zawarte w Kodeksie wykroczeń. Jeżeli bowiem dana osoba nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Kto zaś dopuszcza takiego czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

Odpowiednie regulacje dotyczą także puszczania psa w lesie. Kto bowiem w lesie puszcza luzem psa (poza czynnościami związanymi np. z polowaniem, ze szkoleniem psów będących zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych albo ich udziałem w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego), podlega karze grzywny albo karze nagany.

W przypadku trzymania psa bez smyczy, oprócz ewentualnej kary, może również dochodzić do sytuacji, w której właściciel ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody. Jeżeli pies bez smyczy zaatakuje innego człowieka lub zwierzę, właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jego zwierzę. W celu uniknięcia konsekwencji prawnych i zapewnienia bezpieczeństwa, zawsze zaleca się przestrzeganie przepisów dotyczących trzymania psa na smyczy i odpowiednie zabezpieczanie swojego zwierzęcia w miejscach publicznych.

Podsumowując, właściciele psów są zobowiązani do zachowania odpowiednich środków ostrożności. Nie ma jednak ogólnych przepisów, które nakazywałyby zakładanie psom smyczy lub kagańców. Bardziej rygorystyczne przepisy mogą być wprowadzane przez gminy lub właścicieli obiektów. Za niedopełnienie środków ostrożności według Kodeksu wykroczeń może grozić właścicielom kara grzywny oraz ograniczenia wolności.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i puszczania psa bez smyczy

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska