Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Zarówno bójka, jak i pobicie stanowią w polskim porządku prawnym przestępstwa określone na gruncie Kodeksu karnego. W polskim prawie karnym istnieją jednak różnice między pojęciami "bójka" a "pobicie". Oba te czyny są karalne, ale posiadają pewne różnice zarówno pod względem definicji, jak i odpowiedzialności karnej. Jakie są to różnice? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule na blogu.

Bójka

Pierwsza z omawianych, czyli bójka, jest określana jako sytuacja, w której dwie lub więcej osób prowadzi walkę fizyczną, przy czym wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w przemocy. W przypadku bójki, nie ma wyraźnego rozróżnienia na sprawcę i pokrzywdzonego, ponieważ wszyscy uczestnicy są traktowani jako równorzędni w stosunku do odpowiedzialności prawnej.

Bójka jest sytuacją, w której dwie lub więcej osób angażuje się w agresywną walkę fizyczną. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak konflikty interpersonalne, emocje, prowokacje lub złość. Bójki często występują w miejscach publicznych, takich jak bary, klub nocny czy ulice, choć mogą również mieć miejsce w prywatnych miejscach. Osoby zaangażowane w bójkę mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, a skutki takiego działania mogą być poważne. Mogą one także obejmować konsekwencje zdrowotne, takie jak obrażenia ciała, złamania itd. W skrajnych przypadkach bójka może prowadzić do śmierci lub trwałego uszkodzenia zdrowia.

Pobicie

Nieco innym przestępstwem jest natomiast pobicie - zgodnie z polskim prawem karnym, odnosi się ono do działania osoby lub osób, które bezprawnie używają przemocy fizycznej wobec innej osoby, powodując jej obrażenia cielesne. W przypadku pobicia istnieje rozróżnienie między sprawcą, który stosuje przemoc, a pokrzywdzonym, który jest bezpośrednim celem przemocy.

Pobicie odnosi się do celowego i nielegalnego użycia przemocy fizycznej w celu zranienia, uszkodzenia lub naruszenia integralności cielesnej drugiej osoby. Pobicie jest przestępstwem, które jest surowo karane w większości systemów prawnych na całym świecie. Podobnie ma to miejsce w Polsce. Czynnikami, które mogą prowadzić do przypadków pobicia, są różnorodne, takie jak napięcia emocjonalne, konflikty, agresja, prowokacje, zemsta, nietolerancja, nietrzeźwość lub choroby psychiczne. Pobicie może mieć różne formy, od lekkiego potrącenia do poważnych obrażeń ciała, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Odpowiedzialność karna

Dodatkowo, w zakresie odpowiedzialności za te czyny należy wskazać, iż osoba, która bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 Kodeksu karnego lub w art. 157 § 1 KK, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku poważnych obrażeń ciała lub śmierci osoby, które są wynikiem bójki lub pobicia, odpowiedzialność prawna może być znacznie surowsza. W takich sytuacjach sprawcy mogą być oskarżeni o popełnienie przestępstwa takiego jak ciężkie uszkodzenie ciała lub zabójstwo. Jeżeli bowiem następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast jeśli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nadto, kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ostatecznie, odpowiedzialność prawna za bójkę i pobicie zależy od indywidualnych okoliczności każdej konkretnej sytuacji. W celu uzyskania kompleksowej informacji i dokładnego zrozumienia odpowiedzialności prawnej, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub organami ścigania.

Podsumowując zatem, podstawowe różnice między bójką a pobiciem można podsumować w następujący sposób: w przypadku bójki każdy uczestnik jest zarówno osobą atakującą, jak i atakowaną, podczas gdy pobicie oznacza czynną napaść dwóch lub więcej osób na jedną osobę lub grupę osób na inne osoby. Inna może być także odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia tych dwóch czynów.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego, bójki i pobicia

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska