Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Grooming, znany również jako "child grooming", odnosi się do manipulowania i wykorzystywania dzieci lub młodocianych poprzez zaawansowane techniki psychologiczne, emocjonalne i manipulacyjne. Osoba dopuszczająca się groomingu ma na celu nawiązanie relacji z dzieckiem w celu uzyskania zaufania i zacieśnienia więzi, aby później dokonać nadużyć seksualnych lub wykorzystać je w inny sposób. Grooming jest coraz większym problemem w erze cyfrowej, gdzie dzieci mają łatwiejszy dostęp do Internetu i mediów społecznościowych. Czy można jednak mówić o przestępstwie groomingu?

Grooming – na czym polega?

Grooming to złożony proces, który obejmuje kilka etapów:

  1. Nawiązanie kontaktu – sprawca zaczyna od subtelnych prób nawiązania kontaktu z dzieckiem, często za pośrednictwem Internetu lub mediów społecznościowych.
  2. Budowanie zaufania - przestępca stara się zdobyć zaufanie dziecka, rozmawiając z nim na różne tematy, wykazując zainteresowanie i sympatię.
  3. Izolacja - sprawca stara się stopniowo izolować dziecko od rodziny i przyjaciół, aby kontrolować komunikację.
  4. Manipulacja emocjonalna - przestępca stosuje manipulację emocjonalną, aby sprawić, że dziecko będzie uzależnione od jego uwagi i przychylności.
  5. Wykorzystanie - gdy więź z dzieckiem jest wystarczająco silna, przestępca może próbować wykorzystać je seksualnie lub zmusić do innych nieodpowiednich działań.

Rozwój technologii i powszechne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych stworzyło dla przestępców nowe możliwości dopuszczenia się groomingu. Dzieci są bardziej podatne na kontakt z nieznajomymi przez różnego rodzaju platformy komunikacyjne, a przestępcy wykorzystują anonimowość Internetu, aby pozyskać informacje o swoich ofiarach.

W celu ochrony dzieci przed groomingiem, istnieje kilka istotnych środków prewencyjnych:

  • Edukacja - warto edukować dzieci i młodzież na temat bezpieczeństwa online, ostrzegać ich przed zagrożeniami związanymi z nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi w sieci, a także uczyć oznak groomingu.
  • Monitorowanie aktywności online - rodzice i opiekunowie powinni monitorować aktywność online swoich dzieci oraz zapewnić im odpowiednie narzędzia do ochrony przed nieodpowiednimi treściami i kontaktami.
  • Zgłaszanie nadużyć - jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko mogło stać się ofiarą groomingu lub innego wykorzystania, niezwłocznie zgłoś sprawę odpowiednim organom ścigania.

Odpowiedzialność karna za grooming

Polski Kodeks karny nie wskazuje wprost na grooming jako jeden z rodzajów przestępstw, natomiast przewiduje odpowiedzialność karną za szereg czynów, które mogą byś skutkiem działań związanych z tzw. child groomingiem. Dla przykładu, uprawianie seksu z osobą małoletnią, która nie ukończyła 15. roku życia jest w Polsce karalne na mocy art. 200 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Ponadto, tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

Grooming jest poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, które korzystają z Internetu i mediów społecznościowych. Proces groomingu jest skomplikowany i obejmuje manipulację emocjonalną w celu osiągnięcia kontroli nad ofiarą. Edukacja, monitorowanie aktywności online oraz zgłaszanie nadużyć to kluczowe środki prewencyjne. Sprawcy groomingu powinni być zaś poddawani sankcjom, aby chronić dzieci i społeczeństwo przed tym niebezpiecznym zachowaniem.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i groomingu

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska