Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Przestępstwo znęcania się jest poważnym problemem społecznym, które dotyka wiele krajów, w tym Polskę. Jest to forma przemocy, która może mieć tragiczne skutki dla ofiar. W polskim prawie karnym przestępstwo znęcania się jest uregulowane w Kodeksie Karnym.

Przestępstwo znęcania się

Przestępstwo znęcania się zostało wskazane w art. 207 Kodeksu karnego. Przestępstwo znęcania się polega na umyślnym sprawianiu cierpień fizycznych lub psychicznych osobie najbliższej, takiej jak małżonek, były małżonek, partner życiowy, krewni w linii prostej, rodzeństwo, a także osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym. Przestępstwo znęcania się ma charakter publiczny, co oznacza, że może być ścigane z urzędu.

Zachowanie sprawcy zostało określone jako znęcanie się fizyczne lub psychiczne. Przemoc w przypadku przestępstwa znęcania się może przybierać różne formy, w tym:

  • Przemoc fizyczna - wykorzystywanie siły fizycznej, zadawanie ciosów, uderzeń, kopnięć lub innych obrażeń ciała.
  • Przemoc psychiczna – np. wywieranie presji emocjonalnej, zastraszanie, poniżanie, kontrolowanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół.

Ofiary przemocy domowej mają prawo do ochrony i wsparcia ze strony organów ścigania oraz instytucji pomocy społecznej. W Polsce istnieją specjalne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną oraz inne formy wsparcia. Dotyczy to także przestępstwa znęcania się.

Kara za znęcanie się

Przestępstwo znęcania się podlega odpowiedzialności karnej wskazanej na gruncie ustawy Kodeks karny. Zasadą jest, że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast osoba, która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kara za te przestępstwo jest zatem zróżnicowana w zależności od tego, nad kim dany sprawca się znęca (kto jest ofiarą przestępstwa).

Jeżeli natomiast któryś ze wskazanych czynów połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, to wtedy odpowiedzialność karna jest zaostrzona i sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodatkowo, jeżeli następstwem takiego czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, to wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Odpowiedzialność karna za te przestępstwo może być zatem uzależniona także od tego, jakie są jego skutki.

Poza tym, aby zapobiegać przemocy domowej i przestępstwu znęcania się, podejmowane są różne działania, w tym na przykład:

  1. Edukacja społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie i jej skutków.
  2. Wspieranie i rozwijanie instytucji pomocy ofiarom
  3. Skuteczne ściganie sprawców przemocy oraz egzekwowanie kar.

Mimo działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, problem ten wciąż stanowi wyzwanie społeczne. Często ofiary trudno decydują się na zgłoszenie przemocy ze względu na strach, wstyd czy związane z tym konsekwencje. Warto zwiększać świadomość społeczeństwa oraz zapewniać wsparcie i ochronę dla ofiar.

Podsumowując, przestępstwo znęcania się jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wielu rodzin. W polskim prawie karnym jest ono skutecznie sankcjonowane, a ofiary mają prawo do ochrony i wsparcia. Jednak walka z przemocą domową wymaga dalszych działań, w tym edukacji, wsparcia instytucji oraz budowania świadomości społecznej w celu jej eliminacji. Jeżeli jesteś ofiarą takiego przestępstwa, nie wahaj się w zakresie zgłoszenia takiego czynu odpowiednim organom.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i znęcania się

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska