Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Prawo karne w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, podlega częstym zmianom z różnych powodów. Społeczeństwo i jego wartości ewoluują wraz z upływem czasu. To, co było akceptowalne czy nieakceptowalne w przeszłości, może ulec zmianie. Prawo karne musi być aktualizowane, aby odzwierciedlać obecne standardy i wartości społeczne. Zmiany wynikają także ze zmian w obozie rządzącym. Jakie zmiany w polskim prawie karnym zachodzą jeszcze w 2023 roku?

Nowelizacje prawa karnego 2023

Zmiany w rządach i polityczne priorytety mogą wpływać na zmiany w prawie karnym. Różne partie mogą dążyć do wprowadzania swoich priorytetów i wizji w zakresie walki z przestępczością. Także dynamicznie zmieniające się formy przestępczości i wyzwania związane z bezpieczeństwem wymagają dostosowywania prawa karnego, aby skutecznie reagować na nowe zagrożenia. Rozwój technologii zmienia sposób, w jaki ludzie popełniają przestępstwa i jak są ścigani. Prawo karne musi nadążać za postępem technologicznym.

Dodatkowo, również spory i kontrowersje w społeczeństwie oraz reakcje na konkretne wydarzenia przestępcze mogą wpływać na decyzje legislacyjne dotyczące prawa karnego. W rezultacie prawo karne w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest systematycznie dostosowywane do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych i technologicznych, aby nadal spełniać swoje podstawowe cele, takie jak ochrona praw jednostki, społeczeństwa i utrzymanie porządku publicznego.

Wraz z dniem 1 października 2023 roku w Polsce wchodzi w życie kolejny pakiet zmian dotyczący prawa karnego. Zostały one przygotowane pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ich podstawowym celem jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców cięższych przestępstw oraz poprawa bezpieczeństwa codziennego życia Polaków.

Przede wszystkim, wprowadzono nowe typy przestępstw oraz zaostrzono odpowiedzialność karną za niektóre czyny. Jednym z kluczowych punktów reformy jest uznawanie przyjęcia zlecenia na zabójstwo oraz przygotowania do takiego czynu za przestępstwo, podlegające teraz karze pozbawienia wolności w przedziale od 2 do 15 lat. Dodatkowo, wprowadzono nową kategorię przestępstwa, mianowicie wymuszenie mienia za pomocą szantażu, za co grozi kara pozbawienia wolności w zakresie od roku do 10 lat.

Reforma przyniosła także zmiany w karaniu za uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Obecnie taki czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności trwającej od 3 miesięcy do 5 lat, podczas gdy wcześniej jedyną sankcją było egzekucja komornicza. Co więcej, kodeks karny teraz traktuje kradzież tablic rejestracyjnych jako przestępstwo, a nie wykroczenie, co stanowi istotną zmianę w traktowaniu tego rodzaju działań. Za takie przestępstwo przewidziana jest kara pozbawienia wolności, która może wynosić nawet 5 lat.

Należy także zaznaczyć, że próg wartości mienia, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, został podniesiony z 500 złotych na 800 złotych. Reforma ta wprowadza zatem znaczące zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej za określone czyny, zaostrzając sankcje w niektórych przypadkach i zwiększając ochronę praw i mienia obywateli.

Co jeszcze się zmieni?

Ponadto, od 1 października 2023 r. ulegną zmianie niektóre aspekty związane z karą pozbawienia wolności. Warto zaznaczyć, że zostanie podniesiona maksymalna długość kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat. Przestępcy skazani na 30 lat więzienia obejmować będą osoby odpowiedzialne za zabójstwo oraz poważne uszkodzenie ciała z tragicznymi konsekwencjami w postaci śmierci. Ponadto, reforma przewiduje wydłużenie okresu przedawnienia możliwości oskarżenia za zabójstwo z 30 do 40 lat, co oznacza, że sprawcy takiego czynu będą dłużej narażeni na odpowiedzialność karą.

Istotną zmianą jest również wydłużenie okresu próby w przypadku warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przed reformą okres ten wynosił jedynie 10 lat, natomiast po zmianach będzie on trwał dożywotnio. Dodatkowo, okres, po którym skazani na dożywotnie pozbawienie wolności będą mogli ubiegać się o warunkowe zwolnienie, zostanie wydłużony z 25 do 30 lat.

Wreszcie, zostanie też wprowadzona możliwość nałożenia bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności, co oznacza, że osoby skazane za najpoważniejsze przestępstwa oraz recydywistów nie będzie już można w niektórych przypadkach dopuścić do ubiegania się o warunkowe zwolnienie, co chroni społeczeństwo przed ewentualnymi kolejnymi przestępstwami popełnianymi przez tych sprawców.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska