Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Bigamia to praktyka zawierania dwóch lub więcej małżeństw jednocześnie, co jest sprzeczne z zasadami monogamii obowiązującymi w większości kultur na całym świecie. Termin "bigamia" jest używany do opisania tego rodzaju praktyki, podczas gdy "poligamia" odnosi się do praktyki zawierania wielu małżeństw jednocześnie, ale w pełnej świadomości wszystkich stron. Czy bigamia stanowi jednak przestępstwo? Jakie grożą za to kary na gruncie polskiego porządku prawnego?

Na czym polega bigamia?

Bigamia polega na tym, że osoba, która już jest w trwałym i ważnym małżeństwie, zawiera kolejne małżeństwo. Oba małżeństwa muszą być ważne, co oznacza, że nie można zawrzeć drugiego małżeństwa w sytuacji, gdy pierwsze jest unieważnione, anulowane lub rozwiedzione. Bigamia jest sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa rodziny i małżeństwa, które zakładają monogamiczny charakter małżeństwa, tj. zawieranie tylko jednego małżeństwa na raz. Zasada ta jest obecna w wielu kulturach i religiach.

 

W wielu krajach, w tym w Polsce, bigamia jest uważana za przestępstwo. Zasadą jest także, że konsekwencje prawne bigamii mogą być poważne. Osoba, która zostanie uznana za bigamistę, może doświadczyć konsekwencji takich jak rozwód, unieważnienie drugiego małżeństwa, utrata praw do spadku lub majątku, a także problemy związane z prawem rodzinnym i opieką nad dziećmi.

Bigamia może mieć różne przyczyny, w tym nieświadomość jednej z małżonków o istnieniu drugiego małżeństwa, próby oszustwa w celu uzyskania korzyści finansowych lub imigracyjnych, błąd w rejestracji małżeństwa, lub nawet działania kulturowe i religijne, które akceptują praktykę wielu małżeństw (np. w Egipcie). Kontrola nad bigamią polega zaś na tym, że organy ścigania starają się wykryć przypadki bigamii i podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko osobom, które naruszyły zasady monogamii małżeńskiej. Bigamia jest zjawiskiem niezgodnym z normami prawnymi i społecznymi obowiązującymi w większości kultur na świecie. Przestępstwo to jest ścigane przez prawo także w Polsce i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla tych, którzy się go dopuszczają.

Kara za bigamię w polskim porządku prawnym

Bigamia w polskim systemie prawnym została wskazana w art. 206 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem: kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ostateczny wymiar kary zależy od okoliczności konkretnej sprawy oraz decyzji sądu.

Pierwszą z nich, tj. grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając zaś stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych. Druga ze wskazanych, tj. kara ograniczenia wolności co do zasady trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Warto podkreślić, że kluczowym elementem bigamii jest ważność małżeństwa. Jeśli któreś z małżeństw jest nieważne, to nie zostanie uznane za bigamię. Przykładem może być zawarcie małżeństwa z osobą, która jest już w związku małżeńskim, ale jej małżeństwo jest nieważne z powodu braku formalności lub innego powodu.

Reasumując, przestępstwo bigamii jest rzadkością w Polsce, ale wciąż stanowi naruszenie obowiązujących norm prawnych dotyczących małżeństwa i związków. Warto zrozumieć, że małżeństwo jest zobowiązaniem prawnym, które jest ściśle uregulowane przez prawo, dlatego jego naruszenie może skutkować konsekwencjami prawnymi. W dzisiejszych czasach jednak udzielenie małżeństwa wielu osobom jest możliwe dopiero po uzyskaniu przez nich odpowiedniej dokumentacji (np. braku przeszkód do zawarcia małżeństwa), a bez tych formalności kolejny ślub takiej osobie nie zostanie udzielony.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i bigamii

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska