Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Pozew rozwodowy w Polsce stanowi jeden z rodzajów pism procesowych, który inicjuje proces rozwodowy przed sądem. Aby skutecznie złożyć pozew rozwodowy, należy spełnić pewne wymogi i zawrzeć w nim odpowiednie elementy. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jak przygotować pozew rozwodowy i jakie elementy powinien on zawierać.

Pozew rozwodowy

Rozwodem określa się rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Złożenie pozwu rozwodowego wygląda w zasadzie tak samo, jak złożenie każdego innego pozwu lub wniosku w ramach postępowania sądowego. Pismo takie inicjuje cały proces i to od niego może zależeć sukces całego postępowania, zatem warto zadbać o to, by taki pozew był przygotowany przez profesjonalistę i zawierał wszystkie wymagane przez prawo elementy.

Co zawrzeć w pozwie rozwodowym?

Pierwszy krok stanowi to, że na początek musisz określić sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy. W Polsce sprawy o rozwód należą do właściwości sądów okręgowych. Jeśli chodzi zaś o właściwość miejscową, to powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W pozwie musisz wskazać dokładny adres sądu, w którym składasz pozew, a także określić wydział.

W pozwie musisz dokładnie określić także dane małżonków (powoda i pozwanego). Wymaga się podania imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz numerów PESEL. Jeżeli strony są reprezentowane przez pełnomocników, podajemy także ich dane. Jako, że jest to pierwsze pismo w sprawie, nie podaje się sygnatury akt sprawy. Konieczne jest jednak podanie tytułu pisma – np. pozew o rozwód z winy … albo pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Następnie należy przejść do właściwej części pisma – tzw. petitum. W nim określany nasze najważniejsze żądania dotyczące pozwu. Przede wszystkim dotyczą one rozwiązania małżeństwa zawartego między stronami. W Polsce można rozwieść się bez orzekania o winie (np. na podstawie trwałego rozkładu pożycia) lub z orzekaniem o winie (na podstawie dowodów potwierdzających winę jednego z małżonków, np. zdradę, przemoc, alkoholizm, itp.). Oprócz tego, w pozwie można zawrzeć także szereg innych wniosków dotyczących np. ustalenia miejsca pobytu małoletnich dzieci (jeżeli takie są i pochodzą z małżeństwa), alimentów, władzy rodzicielskiej oraz szeregu innych kwestii.

Wobec tego, jeśli małżonkowie mają dzieci, to w pozwie trzeba zawrzeć wnioski co do opieki nad nimi. Należy określić, u kogo dziecko będzie przebywać po rozwodzie oraz ustalić zasady kontaktów drugiego małżonka z dziećmi. Jeśli jedna ze stron będzie potrzebować alimentów po rozwodzie, to w pozwie trzeba określić ich wysokość oraz terminy płatności. Alimenty można także w odpowiedni sposób zabezpieczyć. We wnioskach wskazujemy także na to, jak w naszej ocenie powinien sąd postąpić w zakresie kosztów procesu (np. zasądzić ich zwrot od pozwanego na rzecz powoda) oraz złożyć oświadczenie w zakresie polubownego załatwienia sporu (jeżeli takie próby były, to jak się zakończyły, a jeżeli nie – to dlaczego).

Kluczowe dla pozwu jest także uzasadnienie. W pozwie należy wskazać na odpowiednie dowody, które mają na celu potwierdzenie naszego roszczenia. To mogą być dokumenty, świadkowie, ekspertyzy oraz wiele innych. W przypadku udowadniania określonych racji warto posiadać dowody na ich poparcie – jeżeli np. wnioskujemy o alimenty, to powinniśmy przedstawić dowody na to, jakie są majątkowe potrzeby dziecka, a także możliwości zarobkowe i finansowe pozwanego/pozwanej.

Na koniec konieczny pod pozwem jest także podpis osoby, która składa taki pozew. Do takiego pozwu należy załączyć wszystkie dowody wymienione w pozwie – w tym także odpis pozwu dla pozwanego/pozwanej, pełnomocnictwo wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej (jeżeli działamy z udziałem pełnomocnika), a także potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód. Osoba, która wnosi pozew o rozwód, musi ponieść opłatą sądową w kwocie 600 zł. Gdy sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł).

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i pozwu o rozwód

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska