Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Cisza wyborcza w Polsce to okres przed wyborami, w trakcie którego obowiązują pewne ograniczenia dotyczące kampanii wyborczej i promocji politycznej. Celem ciszy wyborczej jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów, eliminacja manipulacji oraz zapewnienie równych szans wszystkim kandydatom i partiom. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, istnieją przepisy regulujące ten okres. Jakie kary grożą za złamanie ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza stanowi zatem okres, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej oraz publikowania wyników sondaży i badań opinii publicznej. W Polsce cisza wyborcza obowiązuje od północy przed dniem wyborów (najczęściej jest to sobota) do godziny 21:00 w dniu wyborów. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej, w tym organizowanie wieców, rozdawanie ulotek wyborczych czy umieszczanie plakatów wyborczych. Zakaz ten ma na celu zapewnienie, że wyborcy nie będą narażeni na naciski ani manipulacje ze strony kandydatów i partii w ostatnich godzinach przed głosowaniem.

W Polsce, jak i w innych krajach, w ciszy wyborczej zakazane jest publikowanie wyników sondaży oraz badań opinii publicznej. Ma to na celu uniknięcie wpływu prognoz na decyzje wyborcze oraz zapewnienie, że wyborcy nie zostaną zmanipulowani przez potencjalnie fałszywe dane. Przestrzeganie ciszy wyborczej jest monitorowane przez odpowiednie instytucje, takie jak Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w Polsce. W razie naruszenia przepisów mogą być nakładane różnego rodzaju sankcje na kandydatów, partie lub media. Kontrola ta ma na celu zapewnienie przestrzegania zasad równych szans dla wszystkich uczestników wyborów.

Jaka kara grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Złamanie ciszy wyborczej jest poważnym naruszeniem przepisów dotyczących uczciwego przebiegu wyborów. Naruszenia mogą przyjąć różne formy, w tym np. prowadzenie kampanii wyborczej. Jest to jedno z najczęstszych naruszeń ciszy wyborczej. Kandydaci i partie polityczne nie mogą organizować wieców, wystąpień publicznych, ani rozpowszechniać materiałów wyborczych w trakcie ciszy wyborczej. Zakazane jest także publikowanie wyników sondaży wyborczych, prognoz wyborczych lub innych badań opinii publicznej w trakcie ciszy wyborczej. Media również mają obowiązek przestrzegania ciszy wyborczej i nie mogą promować żadnych kandydatów czy partii ani publikować wyników sondaży w okresie ciszy.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność z tytułu takich działań, to artykuł 498 Kodeksu wyborczego wskazuje, że prowadzenie agitacji wyborczej w czasie zarządzonej ciszy wyborczej grozi grzywną. Zgodnie z tym przepisem kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą, podlega karze grzywny.

Dodatkowo, za naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości w trakcie ciszy wyborczej wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów grożą surowsze sankcje, ponieważ jest to traktowane jako przestępstwo. Może to być kara w wysokości nawet do jednego miliona złotych!

Podsumowując, cisza wyborcza w Polsce to istotny element procesu wyborczego, który ma na celu zapewnienie uczciwości i równości w głosowaniu. Obejmuje zakaz kampanii wyborczej oraz publikacji wyników sondaży i badań opinii publicznej w określonym okresie przed dniem wyborów. Przestrzeganie tych przepisów jest monitorowane przez instytucje odpowiedzialne za organizację wyborów, a naruszenia mogą skutkować sankcjami prawnymi. Cisza wyborcza odgrywa kluczową rolę w zachowaniu demokratycznego charakteru procesu wyborczego w Polsce, niemniej jednak w dzisiejszych czasach toczą się debaty na temat jej dalszego sensu (zwłaszcza z uwagi na próby jej omijania np. poprzez publikowanie cen w tzw. ,,bazarku”).

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i ciszy wyborczej

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska