Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W przypadku naruszenia niektórych norm może dojść do niepożądanych zdarzeń takich jak wybuch pożaru albo zawalenie się budynku. Czy takie działania oprócz odpowiedzialności cywilnoprawnej mogą stanowić także przestępstwa na gruncie polskiego Kodeksu karnego? Odpowiadamy na te pytania w dzisiejszym opracowaniu.

Spowodowanie pożaru albo zawalenia budynku

Spowodowanie pożaru oznacza celowe lub nieumyślne działanie, które prowadzi do wybuchu ognia, zagrażając życiu, zdrowiu lub mieniu. Zawalenie budynku oznacza natomiast gwałtowne utratę stabilności konstrukcyjnej budowli, co może prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia mienia oraz zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz konsekwencji na gruncie prawa cywilnego związanych np. z zapłatą odpowiedniego odszkodowania z tego tytułu, sprawca takich zdarzeń może ponieść także odpowiedzialność karną.

Co za to grozi?

Kwestie związane z takimi wydarzeniami uregulowane zostały na gruncie art. 163 Kodeksu karnego. Zgodnie  z § 1 tego przepisu, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

  • pożaru,
  • zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
  • eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,
  • gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,

- podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Odpowiedzialność ta może być zaostrzona albo złagodzona, w zależności od okoliczności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, to wtedy podlega niższej karze - karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli natomiast następstwem takiego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, to wówczas sprawca podlega bardziej surowej karze – tj. karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Przedmiotem ochrony w tym przypadku jest bezpieczeństwo powszechne. Omawiane przestępstwo polega na sprowadzeniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób lub dla mienia w wielkich rozmiarach. Określenie „wielu osób” jest różnie rozumiane w doktrynie. Pojęcie mienia w wielkich rozmiarach należy natomiast wykładać w odniesieniu do przestrzennych wymiarów mienia, a nie do jego wartości. Z uwagi na to, nie każde zatem spowodowanie pożaru albo zawalenia budynku będzie traktowane jako przestępstwo z art. 163 KK.

Omawiany występek ma charakter materialny, przy czym skutek w każdym wypadku stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w znacznych rozmiarach. Skutkiem każdorazowo jest także jedno ze zdarzeń wskazanych wcześniej. Jest to przestępstwo powszechne.

W obu przypadkach (pożar i zawalenie budynku), skala przestępstwa wpływa na wymiar kary. Na koniec warto wspomnieć, że systematyczne przeglądy, utrzymanie budynków oraz przestrzeganie norm bezpieczeństwa pomagają w zapobieganiu tego rodzaju zdarzeniom. Nadto, także podnoszenie świadomości pracowników budowlanych i mieszkańców może znacząco przyczynić się do minimalizacji ryzyka i szybkiego reagowania w razie potrzeby.

Reasumując, spowodowanie pożaru lub zawalenie budynku to poważne przestępstwa w polskim prawie, za które grożą surowe konsekwencje, włączając w to kary pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna obejmuje również konieczność naprawienia szkód. Prewencja, staranność w pracy budowlanej oraz przestrzeganie norm bezpieczeństwa są kluczowe w minimalizowaniu ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i spowodowania pożaru, zawalenia budynku

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska