Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W wyroku rozwodowym sądy orzekają o kontaktach rodziców z dzieckiem. Jednakże warto pamiętać, że po rozwodzie zmiana warunków kontaktów z dzieckiem także jest możliwa. Proces ten może być zawiły, ale w Polsce prawo daje możliwość modyfikacji orzeczenia dotyczącego opieki nad dziećmi. Jak to wygląda w praktyce?

Kontakty z dzieckiem

Na początku warto wspomnieć, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kontakty rodziców z dzieckiem stanowią istotny element w życiu dziecka, szczególnie w przypadku rozwodów lub separacji rodziców. Regularna i pozytywna komunikacja między rodzicami odnośnie potrzeb i postępów dziecka jest kluczowa dla utrzymania stabilności i harmonii w życiu dziecka. Dla dobra dziecka istotne jest zaś utrzymanie stabilności w planach kontaktów, aby stworzyć przewidywalne i bezpieczne warunki dla jego rozwoju. Samo zaś ustalanie i utrzymywanie kontaktów powinno być oparte na współpracy, szacunku i głównie uwzględnianiu dobra dziecka, co może wymagać elastyczności i otwartości na zmiany, by sprostać zmieniającym się potrzebom dziecka w różnych etapach jego życia.

Zasadą jest także, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Przy procesie rozwodowym zwykle takie regulacje zawierane są na gruncie wyroku rozwodowego. Nie oznacza to jednak, że takie kontakty ustalone są jednorazowo z góry na stałe i nie można ich zmienić.

Zmiana kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Zmiana kontaktów wskazanych w wyroku rozwodowym jest możliwa po upływie określonego czasu z wielu powodów.  Wniosek o zmianę warunków kontaktów z dzieckiem powinien być oparty na istotnej zmianie okoliczności od czasu wydania poprzedniego orzeczenia. W przedmiocie zmiany wskazanych kontaktów decyduje każdorazowo sąd – przy tym zawsze kieruje się dobrem dziecka, a więc zmiana warunków kontaktów musi służyć jego najlepszemu interesowi. Podstawą do zmiany orzeczenia sądowego jest dobro dziecka – gdyż zgodnie z art. 113(5) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Jest to związane z tym, że tylko sąd może zmienić poprzednie orzeczenie sądowe zapadłe w danej sprawie. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wymaga uiszczenia opłaty stałej w wysokości 100 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy sądu właściwego do rozpoznania przedmiotowej sprawy.

Cała procedura odbywa się na podstawie złożenia właściwego wniosku w tym zakresie. Wniosek o zmianę umowy o kontakty z dzieckiem należy złożyć do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Osoba zainteresowana składa wniosek do sądu, wyjaśniając przyczyny proponowanej zmiany. Następnie sąd rozpatruje wniosek i zwykle zwołuje rozprawę, na której strony przedstawiają swoje argumenty. W niektórych przypadkach może także dojść do wysłuchania małoletniego, którego dotyczy wniosek o zmianę kontaktów. Po wysłuchaniu argumentów obu stron (zwykle jest to matka i ojciec dziecka), sąd podejmuje decyzję co do zmiany warunków kontaktów z dzieckiem.

Wobec tego, zmiana warunków kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest możliwa, jednak wymaga starannego przemyślenia i argumentacji, aby przekonać sąd o potrzebie tych zmian. Wszelkie zmiany muszą być zgodne z dobrem dziecka i muszą wynikać z istotnych zmian okoliczności. Warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych, aby zrozumieć proces i jak najlepiej reprezentować swoje interesy oraz interes dziecka przed sądem.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i kontaktów

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska