Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

W przypadku sporów dotyczących ustalenia alimentów, uzasadnienie wysokości żądanych świadczeń jest kluczowym elementem procesu sądowego. Wysokość alimentów musi być starannie uzasadniona, uwzględniając wiele czynników, takich jak potrzeby dziecka lub uprawnionego, zdolność do płacenia alimentów przez rodzica oraz standard życia, który dziecko lub uprawniony miał przed rozstaniem rodziców lub przed innymi okolicznościami prowadzącymi do konieczności ustalenia alimentów.

Alimenty - wysokość

Pierwszym krokiem jest określenie potrzeb uprawnionego. Uzasadnienie wysokości alimentów musi uwzględniać koszty życia dziecka lub uprawnionego, w tym mieszkanie, żywność, ubrania, opiekę zdrowotną, edukację, rekreację itp. Jeśli dziecko lub uprawniony ma specjalne potrzeby, takie jak koszty leczenia, terapii, edukacji specjalnej, te koszty również powinny być uwzględnione w uzasadnieniu wysokości alimentów.

Drugi krok to analiza zdolności finansowej dłużnika. Sąd musi zbadać dochody rodzica, włączając w to zarobki z pracy, dochody z innych źródeł, takich jak renty, świadczenia, dochody z kapitału, itp. Należy uwzględnić także wydatki tej osoby - takie jak koszty utrzymania, raty kredytów, alimenty na inne dzieci, itp. Sąd może również zbadać potencjał zarobkowy rodzica, uwzględniając jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,

możliwość podjęcia dodatkowej pracy, itd.

Nadto, sąd może także rozważyć standard życia, jaki dziecko lub uprawniony miał przed rozstaniem rodziców lub innymi okolicznościami prowadzącymi do konieczności ustalenia alimentów. Jest to istotne, ponieważ alimenty powinny umożliwiać dziecku lub uprawnionemu utrzymanie podobnego standardu życia, jaki miałoby ono w przypadku utrzymania się pierwotnego stanu rzeczy (czyli np. przed rozwodem). Sąd może również rozważyć inne istotne czynniki, takie jak stan zdrowia dziecka lub uprawnionego, odległość między rodzicami a dzieckiem, koszty związane z wizytami i utrzymaniem kontaktów i inne. Istotne jest także uwzględnienie ewentualnych zmian w sytuacji finansowej lub potrzebach dziecka lub uprawnionego w przyszłości. Sąd orzeka według stanu w dniu orzekania w konkretnej sprawie, jednak okoliczności te mogą ulec zmianie w przyszłości i stanowić podstawę np. do zmiany wysokości alimentów w przyszłości.

Jak to uzasadnić i udowodnić?

Odpowiednie uzasadnienie i udowodnienie wysokości alimentów wskazywane jest w pozwie o alimenty, ew. w pozwie o rozwód, w zależności od danej sprawie. W uzasadnieniu wskazujemy odpowiednie kwoty związane z alimentami, często w formie tabelki dotyczącej miesięcznych wydatków na dziecko. Kluczowe są także odpowiednie dowody potwierdzające te wydatki – m.in. faktury czy też umowy, załączane do takiego pozwu.  

Udowodnienie przed sądem wysokości różnych elementów może być kluczowe w wielu rodzajach spraw, takich jak spory alimentacyjne, roszczenia o odszkodowanie, czy sporządzanie umów handlowych. W procesie sądowym istnieje wiele sposobów, aby skutecznie udokumentować i udowodnić wysokość różnych elementów.

Wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów oraz inne dokumenty bankowe mogą być użyteczne do udowodnienia przepływu środków finansowych. Faktury za zakupy, usługi, leczenie medyczne itp. mogą stanowić dowód poniesionych kosztów. Umowy handlowe, umowy najmu, umowy o pracę, umowy ubezpieczeniowe itp. mogą być zaś wykorzystane do udowodnienia wysokości płatności lub świadczeń.

Skuteczne udowodnienie przed sądem wysokości różnych elementów wymaga starannego zbierania odpowiednich dowodów, takich jak dokumenty finansowe, ekspertyzy, czasem także np. zeznania świadków, wyceny oraz zdjęcia i nagrania. Dobrze udokumentowane i wiarygodne dowody stanowią podstawę dla sądu do podjęcia trafnych decyzji w sprawie. Ważne jest również przestrzeganie procedur i regulacji dotyczących zgromadzania i przedstawiania dowodów w procesie sądowym.

 

Uzasadnienie wysokości alimentów w pozwie wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak potrzeby uprawnionego, zdolność finansowa dłużnika oraz standard życia dziecka lub uprawnionego. Staranne i kompleksowe podejście do uzasadnienia wysokości alimentów pozwoli sądowi na podjęcie odpowiedniej decyzji, która będzie służyła najlepiej interesom dziecka.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i alimentów

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska