Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Przy wydawaniu wyroku rozwodowego sąd rozstrzyga szereg kwestii związanych np. z winą rozkładu pożycia małżonków, obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską czy też właśnie opieką nad dzieckiem. Zasadą jest, że sąd powinien powierzyć dziecko temu z rodziców, które daje gwarancję należytego wykonania obowiązków rodzicielskich. Sąd może zatem np. powierzyć wykonywanie opieki nad dzieckiem matce albo zdecydować się na tzw. opiekę naprzemienną, która budzi jednak szereg różnego rodzaju wątpliwości.

Wiele w ostatnim czasie mówiło się o wprowadzeniu tzw. fundacji rodzinnych. Związane było to z licznymi problemami na gruncie polskiego prawa dotyczącymi sytuacji, w których po śmierci właściciela przedsiębiorstwa pojawiały się kłopoty z kontynuowaniem jego dzieła. Związane było to zwłaszcza z kwestiami dotyczącymi dziedziczenia. W odpowiedzi na tego typu problemy, polski ustawodawca przygotował ustawę dotyczącą wprowadzenia nowego podmiotu, jakim są fundacje rodzinne.

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat. W tym czasie masa spadkowa, która powinna trafić do konkretnych spadkobierców pozostaje jakby ,,w zawieszeniu”, co dla szeregu osób stanowi niekorzystną sytuację. W celu eliminacji takich sytuacji, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie projektów zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy.

Rok 2023 przynosi prawidziwie rewolucyjne zmiany dla polskiego prawa pracy. Pojawia się bowiem szereg nowelizacji związanych m.in. z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości pracownika, zmianami w urlopach (urlopie na żądanie, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim), awansami, szkoleniami, ale także z tzw. elastyczną organizacją czasu pracy. Pojawiają się zatem pytania – jak taka organizacja pracy ma wyglądać, kto może ją wprowadzić, w jaki sposób w praktyce będzie ona realizowana.

W 2022 roku do polskiego porządku prawnego weszło wiele różnego rodzaju zmian. Nowelizacje dotyczyły także ustawy Kodeks cywilny – zwłaszcza w zakresie dotyczącym zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w tych przepisach, zmianom uległa treść art. 121, 123 oraz 124 KC.

W 2023 roku planowany jest szereg różnego rodzaju nowelizacji w polskim prawie – zmiany mają dotyczyć także postępowania cywilnego. Sejm w ostatnich dniach przyjął bowiem nowelizację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które to mają wprowadzić kilka zmian w polskiej procedurze cywilnej. Zmiany te mają przede wszystkim odciążyć sądy od liczby rozpatrywanych spraw i uprościć postępowanie.

Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce.

Ustawodawca w 2023 roku planuje szereg zmian w zakresie prawa pracy. Zmiany mają dotyczyć między innymi pracy zdalnej, elastycznej organizacji czasu pracy oraz szeregu innych kwestii. Oprócz tego ma pojawić się między innymi tzw. urlop z powodu siły wyższej. Warto zatem przyjrzeć się temu, komu będzie on przysługiwał, w jakim wymiarze oraz jaki będzie miał on charakter.

Oprócz zmian dotyczących m.in. weryfikacji opinii i rekomendacji w Internecie swoich produktów przez przedsiębiorcę, umów zawieranych na pokazach handlowych czy też uwidaczniania obniżek cen w przypadku promocji, dyrektywa Omnibus zawiera także regulacje związane z reklamacją na nowych zasadach. W celu większej ochrony konsumentów do polskiego porządku prawnego zostały bowiem wprowadzone korzystne dla kupujących regulacje dotyczące m.in. terminów rękojmi.

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw swoją renomę opiera o tzw. marketing szeptany – czyli opinie i rekomendacje klientów. Duża liczba klientów przed dokonaniem zakupu w danym miejscu sprawdza opinie w Internecie na temat danego przedsiębiorcy. Pozytywne opinie mogą decydować o zakupie i wpływać na decyzje sprzedażowe konsumentów. Niektóre z opinii w Internecie nie są jednak prawdziwe, a zmiany na gruncie dyrektywy Omnibus mają ukrócić proces wystawiania fałszywych opinii w Internecie.

Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska